ترجمه روسی به فارسی

ترجمه فارسی به روسی

اگر خواستار ترجمه کتبی به زبان روسی هستید گروه کافه راشا جهت تامین نیاز های شما مجموعه ای از خدمات ترجمه متون را ارائه می دهد.

با توجه به کادر نیتیو این مجموعه کیفیت ترجمه منابع کتبی به زبان روسی که اصلی ترین دغدغه مخاطبین می باشد کاملا تضمین شده است.

همانطور که می دانیم هر متن معرف شخصیت نویسنده آن است. به همین دلیل در برخی موارد ترجمه نادرست یک متن می تواند باعث ایجاد سوتفاهم و عدم انتقال صحیح پیام اصلی آن شود. کمبود منابعی چون لغت نامه های معتبر و نبود کادر مترجم مجرب در سطح کشور گروه کافه راشا را بر آن داشت تا با بکارگیری مترجمان نیتیو و با تجربه خود پا در عرصه ترجمه کتبی به زبان روسی بگذارد.

تعرفه قیمت ترجمه کتبی یک کلمه - تومان
متن فنی-تخصصی متن عادی انواع متن
260 220 ترجمه روسی به فارسی
290 240 ترجمه فارسی به روسی
430 360 ترجمه روسی به انگلیسی
455 380 ترجمه انگلیسی به روسی
320 280 ترجمه اوکراینی به فارسی
360 300 ترجمه فارسی به اوکراینی
تمامی مترجمان مجموعه کافه راشا نیتیو می باشند و به زبان فارسی تسلط کامل دارند
ثبت سفارش