کلمه هم می تواند وحدت آورد هم کثرت
.از کلمه کثرت بپرهیزید
تولستوی

مکالمه زبان روسی

هدف از طراحی این دوره نیاز زبان آموزان به تسلط بر زبان روسی گفتاریست.

نکته حائز اهمیت این است که ساختار صوتی زبان فارسی با ساختار صوتی زبان روسی بسیار متفاوت است. به همین دلیل حتی اگر فردی به زبان روسی مسلط باشد ممکن است در شرایط گفتوگو با یک روسی زبان قرار گیرد و از فهم دیالوگ رد و بدل شده عاجز باشد.

از طرفی نباید فراموش کرد که زبان روسی گفتاری افراد با زبان روسی کتابی تفاوت دارد، به عنوان مثال ممکن است با اصطلاح یا ساختاری از زبان گفتاری مواجه شد که حتی نظیر آن در هیچ منبعی ذکر نشده باشد.

همزمان سرعت بیان کلمات و عبارات یک روسی زبان به نسبت بالاست و بدون تمرین و ممارست نمیتوان به فهم و درک زبان گفتاری نائل گشت.

سعی بر آن است تا در دوره مکالمه زبان روسی زبان آموزان از طریق احساسات و تفکرشان به مرحله گفتار برسند.این اصل در علم پداگوژی معاصر به کار می رود و یکی از پایه های سیستم آموزشی مالکوم نولز به حساب می آید که توسط گروه کافه راشا برای بزرگسالان ارائه می شود.

مکالمه زبان روسی عنوان دوره
گذراندن دوره های زبان روسی عمومی و تخصصی شرایط پذیرش
یک تا شش نفر یک تا شش نفر تعداد داوطلبان مورد پذیرش در یک گروه
پیوسته - همگام با گذراندن دوره آموزش زبان روسی فوق تخصصی نا پیوسته انواع دوره
9 18 تعداد کل جلسات
3 3 ⚹تعداد جلسات در هفته
90 90 مدت زمان هر جلسه - دقیقه
125.000 125.000 هزینه یک جلسه برای یک نفر - تومان
1.125.000 2.250.000 هزینه کل جلسات برای یک نفر - تومان
برای گروه هایی که تعدادشان از 2 نفر به بالاست به ازای هر نفر 5% تخفیف از کل هزینه در نظر گرفته شده بنابراین حداکثر میزان تخفیف به گروه های 6 نفری نسبت داده میشود که برابر با 30% از کل هزینه دوره می باشد سیستم تخفیف
⚹افزایش تعداد جلسات در هفته برابر با نیاز داوطلبان امکان پذیر می باشد⚹
داوطلبان خارج از مجموعه کافه راشا تنها بعد از مصاحبه حضوری و تعیین سطح پذیرفته می شوند
تمامی اساتید مجموعه کافه راشا نیتیو می باشند و به زبان فارسی تسلط کامل دارند
ثبت نام

عناوین دوره های آموزش زبان روسی مجموعه کافه راشا به شرح زیر است: