عمق تفکرات بشر در زبان نهفته است
میخائیل شولوخف

دوره تربیت مدرس زبان روسی

با توجه به وجود مراکز آموزش زبان روسی متعدد در سطح تهران ، برگزاری دوره های پرورش اساتید جهت تدریس زبان روسی امری ضروریست. برگزاری این دوره ها فقط و فقط در محیط آموزشی دانشگاه ها و آموزشگاه ها امکان پذیر می باشد و مراکز آموزشی موظف می باشند تا با عقد قرارداد با گروه کافه راشا از امکانات آموزشی در جهت تعلیم استاد بهرمند شوند.

هدف اصلی کافه راشا گسترش آموزش و تعلیم زبان روسی می باشد و متقابلا این گروه توقع دارد تا با مراکز آموزشی معتبر همکاری به عمل آورد.

دوره تربیت مدرس زبان روسی عنوان دوره
داشتن مدرک تحصیلی معتبر و مصاحبه حضوری شرایط پذیرش
10 تعداد کل جلسات
5 تعداد جلسات در هفته
90 مدت زمان هر جلسه - دقیقه
200.000 هزینه یک جلسه برای یک نفر - تومان
2.000.000 هزینه کل جلسات برای یک نفر - تومان
تمامی اساتید مجموعه کافه راشا نیتیو می باشند و به زبان فارسی تسلط کامل دارند
ثبت نام

عناوین دوره های آموزش زبان روسی مجموعه کافه راشا به شرح زیر است: