زبان روسی بدلیل زیبایی لاین وصف همیشه مورد احترام بشریت قرار خواهد گرفت
میخائیل لامانوسف

دوره آموزش تلفظ زبان روسی

یکی از مهمترین بخش های زبان، به خصوص زبان روسی، که شاید کمتر کسی به آن توجه می کند، تلفظ صحیح می باشد.

حتی اگر از دیدگاه تاریخی به این مسئله نگاه کنیم، در زمان شوروی سابق با وجود جماهیر مختلف ، دولت سعی بر آن داشت تا با فراگیر کردن زبان روسی در سراسر کشور علاوه بر آموزش، تلفظ صحیحی را نیز برای مردم به ارمغان آورد. می شود گفت که از یک طرف دیگر این اقدامات توقع مردم بومی را نسبت به تلفظ صحیح افزایش داد و با یک نتیجه گیری ساده پی به آن می بریم که هنگام با فراگیری زبان روسی، یادگیری تلفظ صحیح این زبان نیز حیاتی می باشد.

گروه کافه راشا به عنوان این حامل نیتیو (Native) زبان روسی تاکید زیادی بر این دوره برای تمام داوطلبان خود دارد.

دوره تلفظ زبان روسی عنوان دوره
گذراندن دوره های زبان روسی پایه شرایط پذیرش
یک تا شش نفر یک تا شش نفر تعداد داوطلبان مورد پذیرش در یک گروه
فشرده عادی انواع دوره
12 12 تعداد کل جلسات
2 1 ⚹تعداد جلسات در هفته
90 90 مدت زمان هر جلسه - دقیقه
150.000 125.000 هزینه یک جلسه برای یک نفر - تومان
1.800.000 1.500.000 هزینه کل جلسات برای یک نفر - تومان
برای گروه هایی که تعدادشان از 2 نفر به بالاست به ازای هر نفر 5% تخفیف از کل هزینه در نظر گرفته شده است و حداکثر میزان تخفیف به گروه های 6 نفر به بالا نسبت داده میشود که برابر با 30% از کل هزینه دوره می باشد سیستم تخفیف
⚹افزایش تعداد جلسات در هفته برابر با نیاز داوطلبان امکان پذیر می باشد⚹
داوطلبان خارج از مجموعه کافه راشا تنها بعد از مصاحبه حضوری و تعیین سطح پذیرفته می شوند
تمامی اساتید مجموعه کافه راشا نیتیو می باشند و به زبان فارسی تسلط کامل دارند
ثبت نام

عناوین دوره های آموزش زبان روسی مجموعه کافه راشا به شرح زیر است: