ارزش کلمات در زبان روسی بیشتر از معانی آنهاست
نیکلای گوگول

آموزش زبان روسی مخصوص تجار

صرف نظر از حجم تجارت ایران با کشورهای مشترک المنافع، بازار این کشورها به خصوص روسیه برای تجار ایرانی جذابیت های خاصی دارد. با وجود فرصت های طلایی ایجاد شده می توان گفت که در حال حاضر مسیر نفوذ کالاهای ایرانی به این بازار بزرگ هموار گشته است. به همین دلیل درصد قابل توجهی از داوطلبان خدمات آموزش زبان روسی مجموعه کافه راشا را تجار ایرانی تشکیل می دهند.

از طرفی اهداف آموزشی، شرایط یادگیری و نوع استفاده از زبان ما را بر آن داشته است تا برنامه کاملا متفاوتی را جهت رفع نیاز های تجار ایرانی ترتیب دهیم.

این دوره ترکیبی از دوره های زبان روسی پایه و مکالمه زبان روسی است با این تفاوت که منابع درسی، لغات و تمرکز بر مهارت های زبان روسی رسمی بر اساس ویژگی های مکاتبات بازرگانی انتخاب شده است. داوطلبان پس از اتمام این دوره می توانند در نشست ها و مذاکرات بازرگانی، کنفرانس ها و نمایشگاه های تجاری شرکت کنند و با استفاده از دانش زبان روسی به ارائه فعالیت های خود بپردازند.

آموزش زبان روسی مخصوص تجار عنوان دوره
بدون محدودیت شرایط پذیرش
یک تا شش نفر یک تا شش نفر تعداد داوطلبان مورد پذیرش در یک گروه
فوق فشرده فشرده انواع دوره
45 45 تعداد کل جلسات
3 2 ⚹تعداد جلسات در هفته
90 90 مدت زمان هر جلسه - دقیقه
180.000 150.000 هزینه یک جلسه برای یک نفر - تومان
8.100.000 6.750.000 هزینه کل جلسات برای یک نفر - تومان
برای گروه هایی که تعدادشان از 2 نفر به بالاست به ازای هر نفر 5% تخفیف از کل هزینه در نظر گرفته شده بنابراین حداکثر میزان تخفیف به گروه های 6 نفری نسبت داده میشود که برابر با 30% از کل هزینه دوره می باشد سیستم تخفیف
⚹افزایش تعداد جلسات در هفته برابر با نیاز داوطلبان امکان پذیر می باشد⚹
تمامی اساتید مجموعه کافه راشا نیتیو می باشند و به زبان فارسی تسلط کامل دارند
ثبت نام

عناوین دوره های آموزش زبان روسی مجموعه کافه راشا به شرح زیر است: