زبان ثروتمند همیشه باعث پیشرفت هنر سخنرانی بوده
چخوف

آموزش اصول و فنون سخنرانی به زبان روسی

دلیل اصلی جدا کردن دوره سخنرانی به زبان روسی تفاوت غیر باورانه بین ساختار زبان فارسی رسمی و زبان روسی رسمی می باشد.

داوطلبان محترم توجه داشته باشند که ارائه یک مطلب به زبان روسی زمانی در گوش شنونده آن تاثیر گذار خواهد بود که اصول زبان رسمی طبق شرایط ارائه آن رعایت شود. بدین معنی که با توجه به اینکه افراد در چه مکانی، چه زمانی و با چه شخصی سخن بگویند، ساختار های مورد استفاده متفاوت خواهند بود.

این دوره به گونه ای طراحی شده است که با یادگیری ساختارهای اصلی زبان روسی رسمی به داوطلبان این امکان داده می شود تا هر جلسه در مقابل همکلاسیان خود و همچنین استاد در مورد مطالب مختلف سخنرانی داشته باشند. این شرایط اجازه می دهد تا داوطلبان همراه با دانش و تجربه جدید کسب شده، اعتماد به نفس خود را افزایش دهند. تفاوت اصلی این دوره با دوره های کلوب گفتگو و مکالمه زبان روسی در این است که دوره های Speaking club و مکالمه با هدف تقویت زبان عامیانه برنامه ریزی شده اند حال آنکه دوره اصول و فنون سخنرانی به زبان روسی با هدف تقویت زبان رسمی طراحی شده است.

اصول و فنون سخنرانی به زبان روسی عنوان دوره
گذراندن دوره های زبان روسی پایه شرایط پذیرش
یک تا شش نفر یک تا شش نفر تعداد داوطلبان مورد پذیرش در یک گروه
فشرده عادی انواع دوره
10 10 تعداد کل جلسات
2 1 ⚹تعداد جلسات در هفته
90 90 مدت زمان هر جلسه - دقیقه
175.000 150.000 هزینه یک جلسه برای یک نفر - تومان
1.750.000 1.500.000 هزینه کل جلسات برای یک نفر - تومان
برای گروه هایی که تعدادشان از 2 نفر به بالاست به ازای هر نفر 5% تخفیف از کل هزینه در نظر گرفته شده است و حداکثر میزان تخفیف به گروه های 6 نفر به بالا نسبت داده میشود که برابر با 30% از کل هزینه دوره می باشد سیستم تخفیف
⚹افزایش تعداد جلسات در هفته برابر با نیاز داوطلبان امکان پذیر می باشد⚹
داوطلبان خارج از مجموعه کافه راشا تنها بعد از مصاحبه حضوری و تعیین سطح پذیرفته می شوند
تمامی اساتید مجموعه کافه راشا نیتیو می باشند و به زبان فارسی تسلط کامل دارند
ثبت نام

عناوین دوره های آموزش زبان روسی مجموعه کافه راشا به شرح زیر است: