پرچم روسیه

پرچم فدراسیون روسیه از سه رنگ تشکیل شده است که به صورت خطوط یک اندازه زیر هم دیگر قرار می گیرند. رنگ های پرچم روسیه سفید، آبی و قرمز می باشد. به دلیل تعداد رنگ ها اسم عامیانه پرچم بین مردم روسیه که جدیدا در رسانه ها نیز زیاد به کار برده می شود 'триколор' (تری کالر) می باشد. قبل از این که به تاریخچه پیدایش این پرچم بپردازیم نیاز است که معنی رنگ های آن را بررسی کنیم:

پرچم روسیه

سفید: در حال حاضر معنی رسمی این رنگ شفافیت و نجابت می باشد اما اگر به زمان قبل هم نگاه کنیم، معنی آزادی را نیز داشته.

آبی : به معنای وفاداری، نیت پاک، ذات بکر و انصاف

قرمز : رنگی که به غیر معنی یک پارچگی کشور، معنی شجاعت، عشق، مهربانی و شکیبایی نیز می دهد.

از زمان استقلال روسیه یک بار در سال 1993 پرچم این کشور تغییر یافت. از بیست و دوم اوت سال 1991 رنگ آبی در این پرچم در واقع آبی آسمانی بود. اما از سال 1993 آبی تیره رنگ انتخاب شده است.

پتر یکم حاکم بسیار روشن فکری بود و به این دلیل بسیاری از تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زمان حکومت وی شروع شد. پتر یکم دانش عمیقی در کشتی سازی داشت و معتقد بود که بدون پیشرفت نیرو های دریایی نمی شود یک کشور را به شکوفایی رساند. بنابراین همزمان با ساخت کشتی های متعدد و کشتی رانی تجاری در آب های بین المللی نیاز شد تا پرچم یگانه برای کل کشتی های تجاری انتخاب شود. این اولین باربود که رسما این پرچم سه رنگی استفاده می شود، اما نه به عنوان پرچم کشور، بلکه به عنوان پرچم کشتی های تجاری امپراتوری روسیه.

به مرور زمان پرچم روسیه تغییر یافت، همانطور در زمان شوروی جهت ایجاد هماهنگی با پرچم کل اتحادیه جماهیر، پرچم جمهوری روسیه تا سال 1991 قرمز رنگ ماند.

پرچم روسیه

به غیر از پرچم یگانه ملی که 'تری کالر' است هر استانی در روسیه دارای پرچم خود و نماد منحصر به فردی می باشد. این سنت از زمان قدیم که استان ها برای خودشان امپراتوری و کشورهای جداگانه بودند حفظ شده، منتها تفاوت اصلی پرچم های استانی این است که استفاده از آنها بسیار محدود است و مخصوصا در خارج از کشور معنی دار نیست. برای مثال پرچم استان مسکو را در ملاحظه کنید:

پرچم مسکو

این پرچم قرمزرنگ حتی از لحاظ ظاهر با پرچم های کشور های مستقل متفاوت می باشد. در گوشه بالای سمت چپ این پرچم نماد رسمی استان مسکو تصویر جرجیس مقدس (گئورگ مقدس) در حال کشتن مار سیاه دیده می شود.

اگر بخواهیم به نشان رسمی فدراسیون روسیه توجه داشته باشیم، می بینیم که عقاب دو سر می باشد. روی دو سر عقاب تاج قرار گرفته است، روی سینه عقاب باز هم جرجیس قدیس را مشاهده می کنیم که در حال کشتن اژدها است و در چنگال های این عقاب نماد های حکومتی هم دیده می شوند. پس در مجموع سمبل رسمی دولت فدراسیون روسیه به این شکل می باشد:

پرچم روسیه

نویسنده : اکسانا دیدیک